Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej

Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej działa przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie od 1989 roku. Jego celem jest wzbogacanie Biblioteki w unikatowe zbiory, mające służyć mieszkańcom Pomorza Zachodniego oraz przyczynić  się do zachowania dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Dzięki hojności darczyńców – zarówno osób prywatnych jak i instytucji – Towarzystwo pozyskuje środki finansowe na materiały o charakterze muzealnym – rzadkie książki czasopisma, starodruki, obrazy, sztychy, ryciny, zabytki kartograficzne, rękopisy, muzykalia, listy, pamiętniki, archiwa rodzinne i fotografie. Wśród nabytych dotąd zbiorów wymienić można:
                  - rzadkie wydania starodruków z XVI, XVII i XVIII wieku m.in.:

  •        Erazm z Rotterdamu - In novum testamentum (Bazylea w 1519);
  •        Machiavelli N. - Diskursus historiam (Marpurg 1620);
  •        Seneca L. A. – Tragoediae (Delf 1728),

                  - mapy Pomorza Zachodniego z XVII wieku, m.in.

  •        mapa Marchii Brandemburskiej i Księstwa Pomorskiego Henricusa Hondiusa (1627);
  •        mapa Księstwa Pomorskiego opracowana przez Nicolasa Sansona (Paryż 1682),

                  a także

  •       listy Jerzego Giedroycia;
  •       korespondencja Józefa Mehoffera i Władysława Kozickiego.

Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej gromadzi fundusze na zakup cennych zbiorów. Wszelkie środki, które wpływają na konto, przeznaczane są wyłącznie na uzupełnianie zbiorów Książnicy Pomorskiej. Książki i zbiory specjalne nabywane ze środków Towarzystwa są należycie zabezpieczone i służą mieszkańcom Pomorza Zachodniego oraz pracom badawczym nad historią i tradycją regionu.

Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej włącza się także do innych działań Książnicy Pomorskiej.

W 2000 roku poprzez TPKP zebrano środki na organizację międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej szczecińskiemu historykowi sztuki Hugo Lemcke.

W dniach 5 - 15 maja 2011 r., w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej w Szczecinie zorganizowało dla mieszkańców  naszego miasta i regionu wystawę, na której zaprezentowane zostały najciekawsze nabytki zakupione dzięki  środkom otrzymanym w darze od Przyjaciół Biblioteki.

W 2009 roku podpisano trójstronną umowę pomiędzy Książnicą Pomorską, Towarzystwem Przyjaciół Książnicy Pomorskiej i Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów, mającą na celu ocalić spuściznę Eljasza Rajzmana w ramach projektu „Eljasz Rajzman - poeta żydowski ze Szczecina”.
Książnica Pomorska jest spadkobiercą archiwum literackiego Eliasza Rajzmana, który po wojnie w 1949 roku osiedlił się w Szczecinie i mieszkał w nim do śmierci w 1975 roku. Swoje utwory pisał w języku jidysz, który zna już niewiele osób. Część twórczości poety i prozaika została już przetłumaczona na język polski, ale duża część spuścizny dostępna jest jedynie w oryginale. Tłumaczenie na język polski i język angielski oraz bibliograficzne jej opracowanie pozwoliłoby na spopularyzowanie twórczości Eliasza Rajzmana oraz przyczyniłoby się do ożywienia zainteresowania tym cennym zbiorem. Zadaniem TPKP było m.in. współdziałanie w gromadzeniu funduszy dla stypendysty - tłumacza, który wykonałby naukowe i bibliologiczne opracowanie archiwum poety.  Plany te udało się  zrealizować. W 2015 roku wydany został tomik poezji Eliasza Rajzmana „Mech płonący” w tłumaczeniu trzech znanych szczecińskich poetów. Promocja tomiku z udziałem tłumaczy odbyła się w Książnicy Pomorskiej czerwcu 2015 r. 

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg