Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Inne źródła informacji

Katalogi online i bibliografie

Biblioteki w Szczecinie

Biblioteki cyfrowe

Biblioteka Nauki
Udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

Wirtualna Biblioteka Nauki
Dostęp do światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych - https://wbn.icm.edu.pl/. Korzystanie z WBN jest możliwe wyłącznie na terenie Książnicy Pomorskiej.

E-zasoby w wolnym dostępie

 • Arianta
  Baza rejestruje informacje o polskich czasopismach elektronicznych. Zawiera dane o 3530 tytułach.  Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają jedynie spisy treści lub/i abstrakty.
 • AGRO
  Baza bibliograficzna zawierająca informacje o artykułach na temat rolnictwa, przemysłu spożywczego, drzewnego, leśnego, weterynarii, ogrodnictwa, melioracji, zootechniki, biologii, technologii drewna, technologii żywności, inżynierii i ochrony środowiska, zarządzania i jakości itp. ukazujących się w czasopismach polskich od 1992 roku.
 • BazEkon
  Bibliograficzno-pełnotekstowa baza z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. W bazie znajdują się opisy artykułów z periodyków naukowych i gospodarczych, serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, instytucji naukowych, oraz pozarządowych.
 • BazHum
  Baza pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych. Korzystanie z bazy nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatne.
 • BazSport
 • BazTech
  Baza bibliograficzno-abstraktowa  rejestrująca od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.
 • BazTol
  Portal dziedzinowy, przewodnik po zamieszczonych internetowych polskich zasobach naukowych, związanych tematycznie z naukami technicznymi.
 • Bazy Biblioteki Sejmowej
 • EconBiz
  Baza umożliwia dostęp do międzynarodowej literatury z zakresu ekonomii i analiz gospodarczych (dane bibliograficzne oraz pełnotekstowe).
 • Polska Bibliografia Prawnicza INP PAN
 • Polska Bibliografia Prawnicza 1965-2019
 • Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne do 1939 roku
  Retrospektywna baza bibliograficzna  dorobku polskiej myśli ekonomicznej w piśmiennictwie  polskim do wybuchu II wojny światowej
 • SIGŻ - System Informacji o Gospodarce Żywnościowej
  Baza bibliograficzna o zakresie tematycznym obejmującym rolnictwo, leśną gospodarkę niedrzewną i przemysł spożywczy od 1981 r.
 • Polska Bibliografia Literacka
  PBL to baza informacyjna o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach,  książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.

Kalendarium

Kalendarium Pomorskie

Źródła typu Wiki


 

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskieg