Redakcja i wytyczne dla autorów

"Bibliotekarz Zachodniopomorski" jest czasopismem branżowym środowiska bibliotekarskiego, wydawanym w Ksiąznicy Pomorskiej. Ukazuje się od 1959 roku i stanowi forum wymiany poglądów bibliotekarzy z regionu.

Kolegium redakcyjne

Książnica Pomorska
Lucjan Bąbolewski – przewodniczący kolegium redakcyjnego Bibliotekarza Zachodniopomorskiego

Książnica Pomorska
Anna Kowalska-Stępień – sekretarz redakcji Bibliotekarza Zachodniopomorskiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Urszula Ganakowska

Książnica Pomorska
Cecylia Judek

Książnica Pomorska
Lilia Marcinkiewicz

Książnica Pomorska
Przemysław Nowaczek

Rada programowa

 Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
dr hab. prof.  Radosław Gaziński – przewodniczący Rady Programowej Bibliotekarza Zachodniopomorskiego

 Książnica Pomorska
Lucjan Bąbolewski – dyrektor

Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Robert Cieślak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr hab. prof. UAM Mirosław Górny

Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

Koszalińska Biblioteka Publiczna
Andrzej Ziemiński – dyrektor

 

Wytyczne dla autorów

Drogie Koleżanki i Koledzy Bibliotekarze!

Przyjmujemy do publikacji teksty możliwe do zakwalifikowania w następujących działach:

  • Artykuły – w tym recenzowane teksty naukowe;
  • Sprawozdania z wyjazdów szkoleniowych oraz konferencji;
  • Krótkie biografie ludzi książki regionu zachodniopomorskiego;
  • Teksty prezentujące działalność naszych bibliotek;
  • Wywiady dotyczące interesujących wydarzeń i przedsięwzięć związanych z zawodem;
  • Felietony i in. teksty o tematyce bibliofilskiej;

Chcemy też prezentować próbki Waszej twórczości w dziale „Po godzinach”.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tytułu i nanoszenia poprawek korektorskich. W załącznikach przedstawiamy szczegółowe zasady opracowywania materiałów przeznaczonych do „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”.

Kontakt z Redakcją BZP

bzp@ksiaznica.szczecin.pl

Pliki:

Wytyczne_dla_autorów - typ: Plik PDF