Wypożyczanie międzybiblioteczne

Oddział Wypożyczeń uczestniczy w wypożyczaniu zbiorów krajowych i zagranicznych. Czytelnik Książnicy Pomorskiej może za pośrednictwem Oddziału wypożyczyć potrzebne materiały ze zbiorów bibliotek krajowych i zagranicznych.

Tytułem zwrotu  kosztów sprowadzenia materiałów oryginalnych lub ich kserokopii z bibliotek krajowych  i zagranicznych pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem opłat (na podstawie zarządzenia  nr  31/2016 Dyrektora Książnicy Pomorskiej, zał. nr 1).

Pliki:

cennik_zał.1 - typ: Plik PDF