Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wakacyjne godziny otwarcia:  1 lipca – 31 sierpnia 2021

poniedziałek - piątek 10:00 – 18:00 / przerwa na dezynfekcję i wietrzenie 14:30 – 15:00

Szczegółowe zasady funkcjonowania Książnicy Pomorskiej

____________________________________________________________

tel.  91 48 19 140
e-mail: WMBP@ksiaznica.szczecin.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna mieści się w Czytelni Głównej - budynek I, wejście A od ul. Rybackiej,  II p.

Na zamówienie czytelników sprowadza z bibliotek krajowych i zagranicznych materiały niedostępne  w bibliotekach szczecińskich: książki, mikrofilmy i kopie artykułów z czasopism.

Zamówienia należy składać osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej. Jednorazowo czytelnik może zamówić do 5 pozycji. Czas oczekiwania na sprowadzenie zamówionych materiałów wynosi ok. 2 tygodni. Materiały sprowadzane do Książnicy Pomorskiej udostępniane są w Czytelni Naukowej w terminie określonym przez bibliotekę udostępniającą.

Po zrealizowaniu usługi czytelnik pokrywa koszt sprowadzenia zamówionych materiałów według aktualnego cennika opłat za wypożyczenia międzybiblioteczne.

Ze zbiorów Książnicy  wypożycza również się pozycje innym bibliotekom i instytucjom (do 5 pozycji jednorazowo) na okres 2-4 tygodni.
Nie wypożycza się księgozbiorów podręcznych, dzieł rzadkich (do XIX w.), pozycji często udostępnianych w Książnicy oraz czasopism. W takim przypadku istnieje możliwość zamówienia kopii poszukiwanego fragmentu wydawnictwa w formie skanu lub kserokopii.