Udostępnianie baz danych

Czytelnicy mogą otrzymać informacje z baz danych Książnicy w formie wydruku lub w formie zapisu elektronicznego.

Szczegółowe informacje na temat pobieranych opłat zawarte są w cenniku opłat (zgodnie z zarządzeniem  nr  31/2016 Dyrektora Książnicy Pomorskiej, zał. nr 2).

Pliki:

Cennik_załącznik nr 2 - typ: Plik PDF