Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

W 2019 r. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie uczestniczy po raz kolejny w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych został stworzony z myślą  o zwiększeniu atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Brak etykiety              Brak etykiety