Komunikaty

Nagroda Literacka „Jantar” - komunikat

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pierwsza edycja Konkursu Literackiego „Jantar” o nagrodę Marszałka województwa zachodniopomorskiego została przeprowadzona, a powołane  do konkursu  pięcioosobowe jury, pod przewodnictwem prof. dra hab. Tomasza Mizerkiewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, sformułowało werdykt i wyłoniło zwycięzcę.

Jednakże publiczne ogłoszenie komunikatu jury zostało przesunięte na rok 2021. Przyczyną zasadniczą jest stan pandemiczny w kraju i regionie, który uniemożliwia uroczyste wręczenie nagrody z udziałem publiczności i zaproszonych gości. Chcemy mieć pewność, że to znaczące dla środowiska wydarzenie, będzie miało miejsce jesienią 2021 roku, podczas inauguracji dorocznego Festiwalu Czytania, który odbywał się każdego roku w Książnicy Pomorskiej. Wtedy właśnie, marszałek  będzie mógł wręczyć tę nagrodę dwóm/ dwojgu  autorom, za książkę nagrodzoną za rok 2019 i za rok 2020. Zdajemy sobie sprawę z zawiedzionych nadziei, autorów startujących w konkursie, więc powiedzmy w tym miejscu, ku pokrzepieniu, że podobna sytuacja miała miejsce w przypadku ubiegłorocznej Nagrody Nobla, kiedy dwie edycje spotkały się w jednym roku.

W styczniu 2021 ogłosimy komunikat o naborze książek do drugiej edycji nagrody, przypomnimy też regulamin, zachęcając tym samym autorów z regionu, do nadsyłania książek, które ukazały się w 2020 roku .i będą mogły startować w kolejnej odsłonie Konkursu.

Data publikacji: 16.11.2020