Komunikaty

Komunikat o wznowieniu działalności biblioteki

Książnica Pomorska wznawia działalność w poniedziałek 11 maja 2020 roku. Ulegają zmianie zasady funkcjonowania biblioteki.

 • Książnica Pomorska czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 – 1800.

 • Wypożyczane są wyłącznie wcześniej zamówione zbiory:
  - Wypożyczalni Głównej
  - Wypożyczalni Muzycznej
  - Biblioteki Niemieckiej i Medioteki Języka Niemieckiego

 • Wprowadza się możliwość wypożyczenia książek z Czytelni Głównej, Czytelni Muzycznej, Informacji Gospodarczej i Prawnej, Oddziału Sztuki, Oddziału Kartografii, Czytelni Pomorzoznawczej oraz Informatorium. Decyzję o wypożyczeniu podejmuje każdorazowo bibliotekarz odpowiedzialny za zbiór.

 • Obowiązujące zasady zamawiania zbiorów
 • Czytelnicy przychodząc do biblioteki mają obowiązek używania masek ochronnych, dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu, użycia rękawiczek jednorazowych oraz zachowania dystansu co najmniej 2 metrów od siebie.

 • Zwroty i wypożyczenia wszystkich zbiorów realizowane są przy odrębnych stanowiskach usytuowanych na parterze przy wejściu A. Pozostałe agendy Książnicy są tymczasowo niedostępne dla czytelników. Zwrócone zbiory poddawane są 14-dniowej kwarantannie i po tym czasie zostaną zdjęte z kont czytelników.

 • Wypożyczanie zbiorów odbywa się bez wolnego dostępu do półek.

 • Biblioteczne stanowiska komputerowe są niedostępne dla czytelników. Z katalogu online można korzystać wyłącznie na własnych urządzeniach.

 • Wstrzymane z dniem 11 marca 2020 roku naliczanie kar zostanie odblokowane z dniem 22 czerwca 2020. Kary naliczone do 11 marca 2020 pozostają w mocy.

 • Do odwołania w Książnicy Pomorskiej nie będą organizowane żadne wydarzenia kulturalne.
Data publikacji: 07.05.2020