Informatorium

tel.:  91 48 19 200, -201
e-mail: informacja@ksiaznica.szczecin.pl
GG: 10382348

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.00 20.00
sobota 9.00 – 15.00

Informatorium mieści się w budynku I, wejście A od ul. Rybackiej, I p.

Informatorium

Informatorium dysponuje bogatym, stale aktualizowanym, udostępnianym na miejscu zbiorem encyklopedii, leksykonów, słowników, informatorów i bibliografii.

Pracownicy Informatorium udzielają informacji o zbiorach Książnicy Pomorskiej oraz o zbiorach innych bibliotek, służą fachowym poradnictwem, uczą metodyki korzystania ze źródeł informacji, przygotowują zestawienia bibliograficzne, opracowują informatory, poradniki i wydawnictwa okolicznościowe, tworzą własne bazy danych (kartoteki zagadnieniowe), oprowadzają wycieczki po Bibliotece i prowadzą lekcje biblioteczne (dla grup zorganizowanych po uprzednim uzgodnieniu terminu), przygotowują wystawy tematyczne.

Stanowiska komputerowe w Informatorium umożliwiają dostęp do katalogów online Książnicy Pomorskiej. Katalogi te obejmują zbiory, które wpłynęły do biblioteki od 1994 r.

Natomiast katalogi kartkowe Książnicy Pomorskiej dostarczają informacji o książkach i czasopismach, które wpłynęły do biblioteki do 1999 roku. Są to:

  • alfabetyczny katalog książek
  • alfabetyczny katalog czasopism
  • kartoteka biografii
  • kartoteka recenzji: literackich, filmowych, teatralnych.

Ponadto w Informatorium znajdują się  stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, a także  udostępniane są kody do czytelni online IBUK LIBRA i LEGIMI.

Szczegółowe informacje dotyczące zasobów poszczególnych czytelni można uzyskać w poszczególnych agendach.