Informacja Gospodarcza i Prawna - Czytelnia

tel. 91 48 19 230
e-mail: ekonomia@ksiaznica.szczecin.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00 – 19.00
wtorek, sobota 9.00 – 15.00

Czytelnia mieści się w budynku I, wejście od ul. Rybackiej, II piętro, p. 208.

               


Czytelnicy w wolnym dostępie mogą skorzystać z:

  • księgozbioru z zakresu ekonomii m.in. finanse, biznes, marketing, zarządzanie, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością, bankowość, podatki, rachunkowość, przedsiębiorstwo, transport, logistyka, Unia Europejska;
  • stale aktualizowanego księgozbioru z zakresu prawa i orzecznictwa sądowego, w tym: prawo cywilne, prawo karne, prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo zamówień publicznych, prawo rolne, prawo unijne;
  • Systemu Informacji Prawnej LEGALIS, w tym m.in. Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, prawo miejscowe, orzeczenia sądowe, wzory pism;
  • ogólnodostępnych komputerowych baz danych np. BAZEKON, Baz Biblioteki Narodowej, orzeczeń sądowych, Ksiąg Wieczystych oraz stron internetowych związanych tematycznie z profilem czytelni, np. GUS, NBP, PKN, Ministerstw, Sejmu.

W czytelni udostępniany jest również archiwalny zbiór norm w formie tradycyjnej drukowanej i elektronicznej. Normy wydane przez Polski Komitet Normalizacyjny to normy krajowe PN oraz dokumenty normalizacyjne będące transpozycją norm europejskich  i międzynarodowych (EN, EN-ISO, ISO, HD, ETSI, IEC).

Normy wydane do roku 2009 dostępne są tylko w wersji tradycyjnej drukowanej, obowiązuje zamówienie na rewers.

Od roku 2010 normy występują tylko w wersji elektronicznej – ich odczyt jest możliwy na stanowisku komputerowym w czytelni. 

Informacja o normach  (w wersji papierowej oraz elektronicznej), które wpłynęły do Książnicy Pomorskiej od 2002 roku do marca 2016 r. znajduje się w katalogu online

Czytelnicy mają do dyspozycji:

  • 21  miejsc w czytelni, w tym: 2 stanowiska komputerowe (1 komputer z dostępem do Internetu i bazy LEGALIS   oraz 1 komputer do  odczytu norm elektronicznych);
  • 1 drukarkę  (koszt wydruku A4 – 25 gr);
  • HotSpot - bezpłatny dostęp do Internetu dla osób posiadających laptopy
    z bezprzewodową kartą sieciową.

Szczegółowe zasady i warunki korzystania z czytelni określają przepisy zawarte w Regulaminie Książnicy Pomorskiej.