Zmiana hasła dostępu do konta

W celu zmiany hasła dostępu do własnego konta należy zalogować się w katalogu online (czynność opisana w "Dostęp do konta czytelnika"), wybrać opcję „Hasło/PIN” i wprowadzić nowe hasło.