Wydarzenia

Ogólnopolska konferencja "Zbiory specjalne w bibliotekach polskich"
Data: 14 - 15 listopada 2013, godz. 09:30-13:13
Miejsce: Sala im. Zbigniewa Herberta; Sala Stefana Flukowskiego

W dniach 14-15 listopada 2013 r. w Książnicy Pomorskiej odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna. Zgodnie z tytułem, konferencja będzie w całości poświęcona  zbiorom specjalnym – ich miejscu w polskich bibliotekach i ich roli w prowadzonych współcześnie badaniach naukowych. Podczas konferencji jej uczestnicy przedstawią wyniki swoich – świeżo zakończonych lub będących w toku – dociekań naukowych (bibliograficznych, proweniencyjnych etc.) prowadzonych na zbiorach specjalnych. Wskażą także główne kierunki badań i zarysują postulaty badawcze. Poruszone zostaną również problemy związane z tzw. organizacją zbiorów specjalnych, w tym z zasadami ich opracowania, udostępniania i konserwacją. Interesująco zapowiada się panel poświęcony digitalizacji zbiorów specjalnych i ich popularyzacji.
W załączniku zamieszczamy program konferencji.

Pliki:

Program_konferencji_Zbiory_specjalne
Pobierz plik - typ: Plik PDF, waga: 134.44 KB