Wydarzenia

EUROPEJSKIE POGRANICZA KULTUROWE: Wzajemne wpływy w języku, literaturze, teatrze i filmie
Data: 25 - 27 czerwca 2013
Miejsce: Sala Stefana Flukowskiego

W dniach 25-27.06. 2013 odbędzie się w Książnicy Pomorskiej
II. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
EUROPEJSKIE POGRANICZA KULTUROWE (wzajemne wpływy w języku, literaturze, teatrze i filmie)
Szczecin, 24.-27.06. 2013

Przedmiotem konferencji są wzajemne wpływy na pograniczach kultur europejskich, np. Polska-Niemcy, Polska-Ukraina i Rosja, Niemcy-Francja, w języku, literaturze, teatrze i filmie.

Organizatorzy:
Pracownia Dialogu Międzykulturowego (Instytut Filologii Germańskiej)
Niemiecka Biblioteka i Mediateka Języka Niemieckiego (Partner: Instytut Goethego)