Wydarzenia

Życie i twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Data: 15 lutego 2013, godz. 12:00
Miejsce: Sala im. Zbigniewa Herberta

Zapraszamy na spotkanie literackie poświęcone Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Spotkanie stanowi imprezę towarzyszącą IV edycji Konkursu Poetyckiego  „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”

W programie imprezy:
- seminarium literackie "Życie i twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" - wystąpienie prof. Elżbiety Hurnik z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Moderator spotkania - Cecylia Judek, sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej

- promocja monografii Elżbiety Hurnik Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

- wystawa okolicznościowa o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

- rozmowa przy kawie i herbacie.

ELŻBIETA HURNIKOWA - ur. w Częstochowie. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1976-1987 pracowała w Pałacu Młodzieży w Katowicach na stanowisku nauczyciela-instruktora. W 1987 obroniła pracę doktorską na temat międzywojennej liryki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, napisaną pod opieką naukową prof. dra hab. Ireneusza Opackiego. Od 1987 Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (w publikacjach nazwisko w formie Hurnikowa) jest związana z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie (wcześniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie). Od kilkunastu lat kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej. zatrudniona w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. W latach 1994-1997 pracowała jako lektor języka polskiego w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 2001 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie: literaturoznawstwo - literaturoznawstwo porównawcze. Publikacje książkowe: Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, PIW 1995; Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (zarys monograficzny), "Śląsk", Katowice 1999; W kręgu Wiedeńskiej Moderny. Z zagadnień polsko-austriackich powinowactw literacko- kulturowych, Wyd. WSP, Częstochowa 2000. Ponadto Elżbieta Hurnik jest autorką ponad 30 artykułów naukowych i popularyzatorskich na temat modernizmu polskiego i austriackiego, literatury XX wieku, związków poezji ze sztukami plastycznymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.