Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Spotkanie poświęcone pamięci dr. Stanisława Badonia
Data: 16 kwietnia 2012, godz. 17:00
Miejsce: Sala Stefana Flukowskiego

Zapraszamy  na spotkanie poświęcone pamięci  dr. Stanisława Badonia, wieloletniego dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w 15. rocznicę Jego śmierci w poniedziałek 16 kwietnia 2012 r. o godz. 17 w Sali Stefana Flukowskiego.
Dr Stanisław Badoń (14 XI 1926 Wola Gręboszowska koło Tarnowa – 16 IV 1997 Poznań) po  ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie  Jagiellońskim w 1953 r. podjął pracę w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w  Szczecinie  jako wizytator bibliotek.  Od 1 stycznia  1955 r.  objął stanowisko dyrektora nowo powstałej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (z połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

w Szczecinie), którą kierował  do 15 maja 1974 r.,  kiedy to przeniósł się do Poznania, by tam objąć funkcję dyrektora Biblioteki Politechniki Poznańskiej. W 1966 r. uzyskał stopień naukowy doktora. W trakcie kierowania WiMBP doprowadził do rozbudowy i modernizacji gmachu głównego biblioteki, znacznie poszerzając powierzchnię magazynów i czytelni. Pozyskiwał środki finansowe na modernizację wielu filii bibliotecznych w Szczecinie oraz bibliotek na terenie ówczesnego województwa szczecińskiego. Do pracy w  WiMBP w Szczecinie oraz w bibliotekach Ziemi Szczecińskiej zaangażował liczną grupę absolwentów wyższych uczelni, szczególnie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z której rekrutowało się wielu późniejszych dyrektorów bibliotek regionu oraz  kierowników działów w WiMBP. Dzięki planowej polityce gromadzenia

i uzupełniania zbiorów bibliotecznych, w tym zbiorów specjalnych (rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych) uzyskał dla WiMBP w Szczecinie status biblioteki naukowej (w lipcu 1965 r.) oraz prawo do ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego każdego druku ukazującego się w Polsce (od 1 stycznia 1969 r.). Dostosowywał strukturę WiMBP do aktualizowanych potrzeb, rozszerzając formy pracy z czytelnikiem ( już w 1963 r. stworzył odrębną Czytelnię i Wypożyczalnię dla dzieci oraz Salę Bajek,  rozwinął  Dział Zbiorów Specjalnych). W trosce o fachowość i bibliotekarskie wykształcenie kadr przez wiele lat kierował pracą szczecińskiego punktu konsultacyjnego Państwowego Ośrodka Korespondencyjnego Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie, w którym był wykładowcą. Prowadził ponadto zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Szczecinie, później w Wyższej Szkole Pedagogicznej, a także zajęcia fakultatywne z młodzieżą szkół średnich. Stworzył w WiMBP  pracownię „Bibliografii Pomorza Zachodniego”, a kolejne tomy „Bibliografii” wychodziły pod jego  redakcją. W 1959 roku założył  fachowe czasopismo bibliotekarskie: kwartalnik „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, który stał się miejscem publikacji materiałów metodyczno-instrukcyjnych dla wojewódzkiej sieci bibliotek publicznych, forum wymiany doświadczeń bibliotekarskich,  kroniką wydarzeń kulturalnych i naukowych z bibliotek całego województwa. Kwartalnik istnieje do tej pory, a w 2009 r. podczas jubileuszu 50-lecia jego istnienia bibliotekarze z całej Polski spotkali się  na konferencji naukowej „Regionalna prasa bibliotekarska. Doświadczenia i perspektywy”. Stanisław Badoń  był autorem wielu opracowań i artykułów o tematyce bibliotekarskiej, m.in. opublikował Publiczne biblioteki powszechne w woj. Szczecińskim w 1945-1964 (1969), zredagował Rocznik WiMBP w Szczecinie (1967-1970), był współautorem Informatora o bibliotekach woj. szczecińskiego (1969).  Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, kierując przez wiele lat wojewódzką strukturą SBP ( był wieloletnim przewodniczącym Zarządu Okręgu SBP).  W 1969 r. (3-4.06.) zorganizował w Szczecinie Krajowy Zjazd Delegatów SBP. W uznaniu jego stowarzyszeniowego dorobku  wybrano go na funkcję  przewodniczącego Zarządu Głównego SBP (l. 1969-1972).  Działał ponadto w wielu regionalnych i ogólnopolskich towarzystwach i stowarzyszeniach.

Decyzją Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie i Zarządu Województwa Zachodniopolskiego zorganizowany został Konkurs im. Stanisława Badonia „Bibliotekarz Roku Województwa Zachodniopomorskiego”. Pierwszą laureatką Konkursu (2010) została Danuta Baran z Miejskiej Biblioteki im. S. Żeromskiego w Nowogardzie, w drugiej edycji (2011) zwyciężyła Małgorzata Wojtaluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.Frankowskiego w Kołobrzegu.

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego