Wydarzenia

Telesfor Badetko (1920-1992) – człowiek z harcerską lilijką
Data: 22 sierpnia - 30 września 2017
Miejsce: Hol przy Czytelni Pomorzoznawczej

Wystawa „Telesfor Badetko (1920-1992) – człowiek z harcerską lilijką” poświęcona pamięci Telesfora Badetki - wybitnego działacza harcerskiego, założyciela i pierwszego komendanta Hufca ZHP Szczecin Pogodno, twórcy i wieloletniego opiekuna Harcerskiego Teatrzyku Lalkowego ZUCH, w 25 rocznicę jego śmierci.