Wydarzenia

Mity w historii Pomorza: Mit Ziem Odzyskanych
Data: 07 marca 2017, godz. 17:00
Miejsce: Aula

Zapraszamy na spotkanie z dr. Pawłem Migdalskim we wtorek 7 marca 2017 o godz. 17.00.

Spotkanie będzie dotyczyło Mitu ziem odzyskanych, a poprowadzi je dr Paweł Migdalski - pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dr Migdalski przestrzega przed eksploatowaniem mitów, uwypuklających słowiański charakter naszych terenów, często utożsamiany nawet z polskim. W swojej książce „Moja mała ojczyzna” pisze on m.in.: Władza, wraz z praktycznie wszystkimi środowiskami, także Kościołem, starała się propagować mit tzw. Ziem Odzyskanych, aby (…) pokazać, że jesteśmy tu nie od dziś, ale byliśmy już tysiąc lat temu…

Współorganizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Lider.