Nasza strona WWW korzysta z plików cookies.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, statystycznych, a także w celu personalizacji strony WWW do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądarka internetowa, z której Państwo korzystacie, umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Wydarzenia

Otwarcie Zchodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej i Katalogu Centralnego Bibliotek Regionu
Data: 08 maja 2009, godz. 12:00
Miejsce: Książnica Pomorska

8 maja, w czasie uroczystego otwarcia, udostępniona zostanie Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi), które stanowią podstawowe moduły Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej. Powstają one w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa”, realizowanego w Książnicy Pomorskiej. Projekt finansowany jest w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

8 maja, w czasie uroczystego otwarcia, udostępniona zostanie Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi), które stanowią podstawowe moduły Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej. Powstają one w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa”, realizowanego w Książnicy Pomorskiej. Projekt finansowany jest w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

 Współrealizatorami projektu są z członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:

 Akademii Morskiej,
Pomorskiej Akademii Medycznej,
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory przyrodnicze,
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory techniczne,
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Politechniki Koszalińskiej,
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie,
Koszalińska Biblioteka Publiczna,
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.

 Misją Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest współuczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.

 ZSIReN@ ma na celu:

ochronę narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego,

archiwizację najcenniejszych zbiorów,rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów, zapewniających wolny dostęp do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego,

wspieranie procesu e-learningu,

wspieranie rozwoju miasta i regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

W ramach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania przenoszonych jest na zapis cyfrowy kilkaset tysięcy stron cennych dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe, dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. Zbiory te są opracowywane i udostępniane online w Internecie. W zbiorach ZBC „Pomerania” znajdą się między innymi:

 narodowy zasób dziedzictwa kulturowego - wybrane zabytki piśmiennictwa (stare druki, rekopisy), dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek publicznych Szczecina, Koszalina oraz innych bibliotek regionu;

pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rekopisy) dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny), książki i czasopisma regionalne oraz współczesne tzw. dokumenty życia społecznego - ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;

 pełne teksty (zasobów archiwalnych i bieżący) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego - uchwały rad miast, powiatów, Sejmiku, programy, strategie, itp. (tworzone przez Urzędy Miast, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski);

biuletyny informacyjne np.. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz prasa lokalna.

Jedną z ważniejszych kolekcji stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i dydaktyka”, gdzie znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.

 ZBC Pomerania została dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych udostępniającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych, dzięki czemu jej zasoby przeszukiwane są przez wspólny portal. Uczestnictwo w FBC gwarantuje również przyłączenie zasobów ZBC do europejskiej biblioteki cyfrowej EuropeanaLocal, powstającej dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus.

 Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu jest Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi). Jego zadaniem jest scalenie rozproszonych zasobów informacyjnych, katalogów online, naukowych bazy danych, czasopism elektronicznych, bibliografii regionalnych tworzonych w różnych komputerowych systemach bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej oraz bibliotekach akademickich i publicznych województwa. Za pomocą tej platformy scalone zostaną również elektroniczne zasoby informacyjne innych polskich i zagranicznych bibliotek. Udostępniane one będą za pośrednictwem jednolitej platformy cyfrowej, która umożliwi jednoczesne przeszukiwanie wszystkich zasobów będących w posiadaniu bibliotek Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Regionalna platforma cyfrowa powstaje w oparciu o system, który wdrożony został w wielu bibliotekach naukowych na całym świecie. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie oraz adaptacja tego systemu dla potrzeb polskich bibliotek.


8 maja, w czasie uroczystego otwarcia, udostępniona zostanie

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz

Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi),

które stanowią podstawowe moduły Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej. Powstają one w ramach projektu „Biblioteka cyfrowa”, realizowanego w Książnicy Pomorskiej. Projekt finansowany jest w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Współrealizatorami projektu są z  członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:

Akademii Morskiej,

Pomorskiej Akademii Medycznej,

Uniwersytetu Szczecińskiego,

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory przyrodnicze,

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory techniczne,

Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,

Politechniki Koszalińskiej,

Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie,

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie,

Koszalińska Biblioteka Publiczna,

Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.


Misją Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej jest współuczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie zasobów informacyjnych oraz rozszerzanie zakresu usług elektronicznych zapewniających mieszkańcom naszego regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zasobów naukowych.


ZSIReN@ ma na celu:

ochronę  narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego,

archiwizację najcenniejszych zbiorów,

rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów, zapewniających wolny dostęp do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego,

wspieranie procesu e-learningu,

wspieranie rozwoju miasta i regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.


W ramach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania przenoszonych jest na zapis cyfrowy kilkaset tysięcy stron cennych dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe, dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. Zbiory te są opracowywane i udostępniane online w Internecie. W zbiorach ZBC „Pomerania” znajdą się między innymi:

narodowy zasób dziedzictwa kulturowego -  wybrane zabytki piśmiennictwa (stare druki, rekopisy), dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek  publicznych Szczecina, Koszalina oraz innych bibliotek regionu;


pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rekopisy) dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny), książki i czasopisma regionalne oraz współczesne tzw. dokumenty życia społecznego - ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;


pełne teksty (zasobów archiwalnych i bieżący) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego - uchwały rad miast, powiatów, Sejmiku, programy, strategie,  itp. (tworzone przez Urzędy Miast, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski);


biuletyny informacyjne np.. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz  prasa lokalna.


Jedną z ważniejszych kolekcji  stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i dydaktyka”, gdzie  znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.


ZBC Pomerania została dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych udostępniającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych, dzięki czemu jej zasoby przeszukiwane są przez wspólny portal. Uczestnictwo w FBC gwarantuje również przyłączenie zasobów ZBC do europejskiej biblioteki cyfrowej EuropeanaLocal, powstającej dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus.


Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu jest Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi). Jego zadaniem jest scalenie rozproszonych zasobów informacyjnych, katalogów online, naukowych bazy danych, czasopism elektronicznych, bibliografii regionalnych tworzonych w różnych komputerowych systemach bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej oraz bibliotekach akademickich i publicznych województwa. Za pomocą tej platformy scalone zostaną również elektroniczne zasoby informacyjne innych polskich i zagranicznych  bibliotek. Udostępniane one będą za pośrednictwem jednolitej platformy cyfrowej, która umożliwi jednoczesne przeszukiwanie wszystkich zasobów będących w posiadaniu bibliotek Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Regionalna platforma cyfrowa powstaje w oparciu o system, który wdrożony został w wielu bibliotekach naukowych na całym świecie. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie oraz adaptacja tego systemu dla potrzeb polskich bibliotek.

Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego