Nadużycia finansowe Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Wydarzenia, komunikaty

Data publikacji: 08.11.2010
Zasoby Biblioteki Cyfrowej w DART Europe

Z radością informujemy o przekazaniu prac doktorskich, habilitacyjnych i dysertacji opracowanych i udostępnionych w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej POMERANIA do europejskiego portalu DART-Europe - (http://www.dart-europe.eu). Od chili przekazania, prace te są dostępne dla wszystkich zainteresowanych również w europejskim portalu rejestrującym parace i dysertacje naukowe powstające w Europie.

Przekazywanie prac odbywa się na podstawie porozumienia o współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych.

Więcej informacji na stronach:

Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS:

http://dl.psnc.pl/2010/01/20/psnc-becomes-the-official-dart-europe-partner/

DART-Europe:

lista wszystkich prac naukowych przekazanych poprzez FBC - http://www.dart-europe.eu/browse-results.php?dsource=27

lista polskich uczelni przekazujących prace do DART-Europe
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Poland

Przekazywanie prac odbywa się na podstawie porozumienia o  współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych.
Więcej informacji na stronach:

Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS:
http://dl.psnc.pl/2010/01/20/psnc-becomes-the-official-dart-europe-partner/

DART-Europe:
lista wszystkich prac naukowych przekazanych poprzez FBC
http://www.dart-europe.eu/browse-results.php?dsource=27 l

lista polskich uczelni przekazujących prace do DART-Europe
http://www.dart-europe.eu/browse-list.php?country=Poland