Szczecin

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. J. Hoene-Wrońskiego 1,
71-302 Szczecin
tel. 91 48 72 164 sekretariat

biblioteka@mbp.szczecin.pl

www.mbp.szczecin.pl

dyr. Krzysztof Marcinowski