Bibliotekarz poleca

Córki Wawelu: opowieść o jagiellońskich królewnach
Autor: Anna Brzezińska
ISBN: 978-83-08-06393-4

Książka jest zbeletryzowaną historią polskich królewien z rodu Jagiellonów. Autorka w oparciu o liczne dokumenty przedstawia życie na dworze Zygmunta Starego. Ciekawym, zastosowanym przez nią zabiegiem literackim jest pokazanie go z perspektywy niepełnosprawnej córki służącej – Dosi.  Postać historyczna,  ulubienica córek i pasierbic królowej Bony miała możliwość obserwowania pełnego  intryg, plotek i donosów dworskiego życia. Dosia snuje swoją nieuporządkowaną chronologicznie opowieść jako starsza kobieta. Wspomina burzliwe okresy swojego życia splecionego z perypetiami królewien, którym wysoki status społeczny nie zapewnił szczęśliwego życia.