Przesyłanie wiadomości na konta innych czytelników

W celu wysłania wiadomości innemu czytelnikowi, który jest również użytkownikiem biblioteki należy zalogować się na własne konto, przejść do: „Kliknij tutaj by wysłać wiadomość innemu czytelnikowi”. System zapyta o identyfikator czytelnika, do którego ma być wysłana wiadomość oraz treść wiadomości. Wiadomość po przesłaniu zapisywana jest na koncie wskazanego czytelnika w opcji „Wiadomości”. Aby móc wysyłać wiadomości innym czytelnikom należy znać dodatkowy identyfikator (ID2), który otrzymują czytelnicy w czasie zapisywania się do biblioteki. Wysyłając informację do innego czytelnika należy podać jego ID2 (np. tak jak numer ID w GG). Informację o ID i ID2 można uzyskać w Wypożyczalni Głównej.