Przedłużanie wypożyczeń

Po zalogowaniu się na konto, czytelnik ma prawo przedłużyć wypożyczone materiały, zgodnie z regulaminem wypożyczeń dla danej agendy i danego typu zbiorów.