Powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie zwrotu książek

Dwa dni przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych książek, rozsyłane są do czytelników listy przypominające o zbliżającym się terminie zwrotu. Usługa ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy czytelnik poda swój adres e-mail i zostanie on przez pracownika biblioteki zapisany w systemie lub czytelnik sam dokona wpisu, po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie.