Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Nowe technologie - nowinki, ciekawostki

Data publikacji: 28.03.2011
Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski wyłącznie w formie elektronicznej

Od Nowego Roku wejdzie w życie uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych przewidująca, że m.in. Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z nowelizacją, dzienniki, w których publikowane są akty prawne i decyzje władz państwowych, np. zarządzenia prezydenta, premiera, uchwały rządu, dostępne będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Wyłącznie w postaci elektronicznej wydawane mają być - oprócz Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego - także dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe oraz zbiory dzienników urzędowych.

Wyjątkiem od tej reguły będzie Monitor Polski "B" (w którym publikowane są m.in. sprawozdania finansowe określone w ustawie o rachunkowości i ogłoszenia przedsiębiorców) oraz wyodrębnione edycje dzienników wydawanych przez szefów: MON, MSWiA, MSZ, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z aktami zawierającymi informacje niejawne.