Publikacje biblioteki

Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne 1925-1939
Autor: Tomczyk Ryszard
ISBN: 83-87879-60-6

14 lat z dziejów ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji Wschodniej. Działalność Ukraińskiego Zjednoczenie Narodowo-Demokratycznego zmierzająca do uzyskania autonomii dla ziem ukraińskich spotykała się z brakiem zrozumienia, a nawet wrogością, tak ze strony władz jak i polskiej opinii publicznej. Mało znane karty historii niełatwych stosunków polsko-ukraińskich.

Rok wydania: 2006
Ilość stron: 336
Cena: 14 zł+5% VAT=14,70 zł