Koszalin

Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

Plac Polonii 1,
75-415 Koszalin
tel./fax 94 34 81 550 sekretariat

sekretariat@biblioteka.koszalin.pl
www.biblioteka.koszalin.pl

dyr. Dariusz Pawlikowski