Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Bieżące komunikaty

Data publikacji: 14.04.2010
Darmowy Internet dla bibliotek

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji TP SA oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zawarły" Porozumienie w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych”.


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji TP SA oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zawarły" Porozumienie w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych”.

Celem tego programu jest dostarczenie do bobliotek darmowego Internetu a także stworzenie warunków, które pozwolą bibliotekom publicznym przekształcić się w ważne dla lokalnej społeczności nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne. Celem porozumienia jest również wzmocnienie roli bibliotek w życiu społecznym i oświatowym lokalnych społeczności, zwłaszcza na wsiach i w małych miastach, poprzez zapewnienie im szerokopasmowego dostępu do Internetu. Dzięki temu projektowi biblioteki mają szansę stać się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Efektem porozumienia jest program Biblioteki z Internetem TP, w ramach którego Grupa TP zapewni bibliotekom dostęp do Internetu - w pierwszym rzędzie usługę w technologii przewodowej, a tam, gdzie nie jest to możliwe, udostępni Internet w technologii radiowej. Biblioteki otrzymają najwyższą możliwą przepływność łącza internetowego w danej lokalizacji. Będą mogły podłączyć do łącza wszystkie użytkowane przez siebie komputery oraz zaoferować dostęp do łącza - także bezprzewodowy - użytkownikom korzystającym z własnego komputera.

Wszystkie zainteresowane biblioteki mogą przystąpić do programu i złożyć zamówienie na usługę dostępu do Internetu dzwoniąc na numer błękitnej linii tp biznes 19330. Po zawarciu umowy z Grupą TP na świadczenie usług telekomunikacyjnych należy wypełnić na stronie internetowej www.fundacja.orange.pl/akademia wniosek o dotację finansową z programu "Akademia Orange dla bibliotek" prowadzonego przez Fundację Orange. Fundacja na podstawie wniosku przekaże Bibliotekom dotację finansową w celu pokrycia kosztów popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filiach.

Wszelkie szczegóły oraz regulamin korzystania z obu programów znajdują się na stronie TP

http://www.tp.pl/prt/pl/klienci_biz/internet/now_prom/biblioteki_z_internetem/

oraz na stronie Fundacji Orange

www.fundacja.orange.pl/akademia