Biblioteka prof. Henryka Markiewicza

Henryk Markiewicz – wybitny polski literaturoznawca, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
H.Markiewicz

Dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa i radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Książnica Pomorska podjęła w 2008 r. decyzję zakupu księgozbioru profesora Markiewicza.

Księgozbiór ten powstawał prawie 80 lat i liczy ok. 45 tys. książek, czasopism oraz cennych zbiorów specjalnych. Zawiera obszerny zbiór prac polskich i obcojęzycznych z zakresu szeroko pojętego literaturoznawstwa, wiele pierwodruków zaliczanych obecnie do cymeliów, rzadkie wydania książek i czasopism z XIX i pierwszej połowy XX w. Część książek posiada rękopiśmienne dedykacje autorskie. Na innych, nabywanych przez profesora Markiewicza w antykwariatach, odnaleźć można zapiski proweniencyjne, glosy czytelnicze oraz pieczęcie kolejnych właścicieli. Kolekcja ma ogromną wartość jako warsztat pracy dla szczecińskiego środowiska humanistycznego.