Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja Gospodarcza i Prawna - Czytelnia

tel. 91 48 19 230
e-mail: ekonomia@ksiaznica.szczecin.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00 – 19.00
wtorek, sobota 9.00 – 15.00

Czytelnia mieści się w budynku III, wejście C od  ul. Podgórnej, parter.

                

Czytelnicy w wolnym dostępie mogą skorzystać z:

  • księgozbioru z zakresu ekonomii m.in. finanse, biznes, marketing, zarządzanie, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością, bankowość, podatki, rachunkowość, przedsiębiorstwo, transport, logistyka, Unia Europejska;
  • stale aktualizowanego księgozbioru z zakresu prawa i orzecznictwa sądowego, w tym: prawo cywilne, prawo karne, prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo zamówień publicznych, prawo rolne, prawo unijne;
  • fachowych czasopism (m.in. Forbes, Gazeta Bankowa, Marketing i Rynek, Harvard Business Review Polska, Monitor Podatkowy, Prokuratura i Prawo, Monitor Prawa Pracy, Radca Prawny) oraz dzienników: Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu,  Parkiet;
  • Systemu Informacji Prawnej LEGALIS, w tym m.in. Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, prawo miejscowe, orzeczenia sądowe, wzory pism;
  • ogólnodostępnych komputerowych baz danych np. BAZEKON, Baz Biblioteki Narodowej, orzeczeń sądowych, Ksiąg Wieczystych oraz stron internetowych związanych tematycznie z profilem czytelni, np. GUS, NBP, PKN, Ministerstw, Sejmu.

W czytelni udostępniane są również normy krajowe PN oraz zbiór dokumentów będących transpozycją norm europejskich i międzynarodowych (EN, EN-ISO, ISO, HD, ETSI, IEC), a także: komentarze, interpretacje, porozumienia warsztatowe, przewodniki, raporty i specyfikacje techniczne. Od 2010 roku dokumenty normalizacyjne są udostępniane w wersji elektronicznej, normy z lat wcześniejszych występują w wersji papierowej. 

Czytelnicy mają do dyspozycji:

  • 16 miejsc w czytelni,
  • 2 stanowiska komputerowe, w tym 1 komputer z dostępem do Internetu,
  • 1 drukarkę  (koszt wydruku A4 – 25 gr),
  • HotSpot - bezpłatny dostęp do Internetu dla osób posiadających laptopy z bezprzewodową kartą sieciową.

Szczegółowe zasady i warunki korzystania z czytelni określają przepisy zawarte w Regulaminie Książnicy Pomorskiej.