Nadużycia finansowe Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Filmy wideo

Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. Martin Flach, 31 X 1489

Dzieło św. Bonawentury to unikatowy w skali europejskiej, jedyny w Polsce i najcenniejszy dla dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego inkunabuł, przechowywany Książnicy Pomorskiej i zaliczany do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. To co wpływa na jego wartość i indywidualność to drzeworytowa, ręcznie kolorowana rycina na wyklejce pokrywającej górną okładzinę. Datowana jest na rok 1485. Drugi znany w Europie egzemplarz wydany w tej samej formie posiada Staatsbibliothek w Bambergu. Rycina ukazuje św. Bonawenturę w stroju franciszkańskim, siedzącego przy pulpicie z książką i krucyfiksem w dłoni.Konserwacja została wykonana w ramach projektu „Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. Martin Flach, 31 X 1489”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.