Filmy wideo

Xawery Dunikowski (1875 - 1964) artysta rzeźbiarz

Wystawa składa się w większości z rzeźb, obrazów, przedmiotów muzealnych oraz archiwaliów pochodzących ze zbiorów Książnicy Pomorskiej. Ta cenna kolekcja stała się własnością Biblioteki dzięki Marii Flukowskiej, która w 1977 roku przekazała ją wraz ze spuścizną swoją i swojego męża – pisarza Stefana Flukowskiego. Od 1946 roku do śmierci mistrza w 1964 roku małżeństwo Flukowskich oraz córka Marii – Halina Leszczyńska, opiekowali się Xawerym Dunikowskim. Pomagali niemłodemu już wówczas artyście tak w sprawach związanych z życiem zawodowym jak i prywatnym. To dzięki nim, a zwłaszcza Marii, zgromadzone zostało cenne archiwum pochodzące z tego okresu, którego niewielką tylko część prezentujemy na naszej ekspozycji.Wystawę dopełniają, udostępnione dzięki życzliwości Muzeum Narodowego w Szczecinie, prace Dunikowskiego ze zbiorów tej instytucji, a także jedna rzeźba ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Na wystawie prezentujemy również trzy rzeźby uczennicy Dunikowskiego Wandy Czełkowskiej: Kobieta Akt3/4 z kolekcji Calbudu oraz Portret imaginacyjny I i Portret imaginacyjny II z kolekcji Fundacji Ars et Bonum.