Biuletyn Informacji Publicznej Instytucja Kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Filmy wideo

GRA MIEJSKA - Śladami Czesława Miłosza i jego przyjaciół w Szczecinie

Gra odbyła się z okazji 100. rocznicy urodzin pisarza. Celem gry jest przybliżenie życia i twórczości Czesława Miłosza, a przede wszystkim próba odtworzenia jego pobytu w Szczecinie w 1949 roku.W czasach Zimnej Wojny w odwiedziny do przyjaciół przybywa Czesław Miłosz. Szczecin jest tylko przystankiem w podroży poety po Polsce, którą odbywa po powrocie z Waszyngtonu, gdzie pracował w polskiej placówce dyplomatycznej jako attache kulturalny. Tuż przed jego przyjazdem, w Szczecinie odbył się Walny Zjazd Delegatów Związku Literatów Polskich, na którym proklamowano socrealizm jako nowy styl obowiązujący w sztuce.Bazą informacji jest korespondencja między Czesławem Miłoszem i Jerzym Andrzejewskim. Gra organizowana jest w ramach realizowanego przez Książnicę Pomorską projektu "IL MONDO FAMILIARE" Rodzinny świat Czesława Miłosza (1911-2011).Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.