Dostęp do konta czytelnika

Po zapisaniu się do biblioteki czytelnik otrzymuje unikalny numer użytkownika (ID) i hasło dostępu (PIN), które po zalogowaniu się do systemu, umożliwiają uzyskanie pełnych informacji o stanie konta czytelniczego, czyli:

  • bieżących i archiwalnych wypożyczeniach,
  • zaległościach wobec biblioteki,
  • terminach zwrotu wypożyczonych materiałów.


Jak uzyskać dostępu do konta:

  1. Uruchomić stronę WWW Książnicy Pomorskiej (http://www.ksiaznica.szczecin.pl), wybrać: „KATALOG ONLINE”. Po uruchomieniu katalogu możemy przeglądać cały katalog lub wybrać opcję BAZY i przeglądać podkatalogi kolekcji specjalnych lub wybranych typów dokumentów.
  2. Po uzyskaniu dostępu do katalogu należy wybrać  opcję "ZALOGUJ" - podać nazwę użytkownika (kod kreskowy znajdujący się na karcie czytelnika) oraz hasło dostępu (PIN),
  3. W celu dostępu do konta wybrać opcję "MOJE KONTO",
  4. Po zakończeniu sesji należy wylogować się z systemu wybierając opcję "KONIEC SESJI".

Uwaga: w czasie zapisywania się do biblioteki każdy czytelnik otrzymuje hasło dostępu, które składa się z pierwszej litery nazwiska oraz imienia.
np. Kowalski Jan otrzyma domyślne hasło - KJ

Każdy czytelnik ma możliwość zmiany hasła dostępu do swojego konta za pomocą strony www Katalogu online, po zalogowaniu się do katalogu KP. Sposób logowania do katalogu podano powyżej.