Czytelnia Główna

tel.: 91 48 19 225
e-mail:
czyt.glowna@ksiaznica.szczecin.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.00-20.00
sobota 9.00–15.00

Czytelnia Główna mieści się w budynku I, wejście A od ul. Rybackiej, I piętro.

W Czytelni zgromadzono księgozbiór podręczny, udostępniany wyłącznie na miejscu. Ustawiony jest na półkach tematycznie: w jednym dziale i w jednym miejscu znajduje się całość materiałów z zakresu konkretnej dziedziny czy dyscypliny naukowej. Podstawę podziału księgozbioru na działy główne stanowi Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD). Wewnątrz działów książki ułożone są w porządku alfabetycznym. Na terenie czytelni użytkownik ma zapewniony wolny dostęp do książek na półkach.

Czytelnia Główna

Przyjmowanie zamówień na zbiory magazynowane odbywa się na podstawie rewersów wypełnianych przez czytelników. Rewersy przesyłane są do realizacji o w pół i o pełnej godzinie zegarowej w godzinach pracy czytelni. Czytelnik jednorazowo może złożyć do 3 rewersów. Ostatnie zamówienie jest realizowane o godz. 19.00 w dni powszednie i o godz. 14.00 w soboty.

Zbiory XIX-wieczne, przechowywane w magazynach Oddziału Przechowywania Zbiorów, udostępniane są do Czytelni wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Działu Udostępniania Zbiorów lub Dyrektora Książnicy Pomorskiej na wniosku czytelnika złożonym wcześniej u dyżurującego bibliotekarza.

W Czytelni udostępnianie są również książki sprowadzane z innych bibliotek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Czytelnicy mogą kserować książki w punkcie ksero, znajdującym się w Książnicy Pomorskiej. 

Czytelnia Główna funkcjonuje w strukturze Dziale Udostępniania Zbiorów.