Aktualności - katalogi, bazy, e-usługi

Data publikacji: 20.06.2012
Dostęp do dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej

Informujemy, że od 2011 roku w Książnicy Pomorskiej rozpoczęto udostępnianie dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej.

Dostęp do pełnych tekstów norm w wersji elektronicznej oferuje Czytelnia Informacji Gospodarczej i Prawnej oraz Informatorium.

W Czytelni można również skorzystać z dokumentów normalizacyjnych z lat wcześniejszych (wersja papierowa). 

Informacja o normach  (w wersji papierowej oraz elektronicznej), które wpłynęły do Książnicy Pomorskiej od 2002 roku znajdą się w Katalogu online Książnicy Pomorskiej. Katalog ma  wydzielone kolekcje norm  w wersji papierowej oraz elektronicznej. Informacje o normach z lat wcześniejszych znajdują się w katalogu kartkowym Czytelni.