Akty prawne
Standardy pracy bibliotek powiatowych i gminnych
Tabele statystyczne- Biblioteki publiczne i czytelnictwo w poszczególnych latach
Dane teleadresowe bibliotek powiatowych i gminnych
Wyniki pracy bibliotek powiatowych i gminnych